Sosyal Medya:

Marka Danışmanlığı

Home Marka Danışmanlığı

Office Ankyra

Marka Danışmanlığı

Marka danışmanlığı, işletmelerin/markaların sahip olduğu/olacağı değerleri sunuma dönüştürme konusunda fikir üreten, en başta pazarlama ve iletişim alanında devamında ise bilinirlik ve görünürlük  faaliyetlerine katkı sağlayan kuruluşlardır. Markanın iletişim yöntemini, iletişim araçlarının kullanım şeklini, pazarlama stratejilerini, satış stratejilerini, müşteri davranışlarını, müşteri psikolojisini, müşteri beklentilerini, kurumsal kimliğini, reklam araçlarının kullanım şeklini kapsayan geniş bir alan içinde görevler üstlenir. Firmayı/markayı bir birey gibi görür ve ona bir kimlik ve karakter kazandırır.

Artık sorun nasıl bir danışmana sahip olduğunuzdur. Marka danışmanları için iki özellik zorunluluktur.
Bunlar iletişim ve pazarlamadır. Marka danışmanlığı iletişim ve pazarlama alanındaki niteliğine göre firmayı/markayı dağın zirvesiyle dibi arasında götürür getirir. Marka danışmanınız, logonuzu tasarlayamayabilir ama grafik tasarımcınız ile markanıza değer katacak, sizi en doğru ifade edecek renklerin seçimini yapabilir. Billboardlarda afişlerinizi sergileyemez ama ilgili reklam ajansı ile hangi billboard un hangi mesaja yoğunlaşması gerektiğini tartışabilir. Sahip olduğunuz işletmeyi size anlatmaz; sizin anlattıklarınızdan ve gözlemlediklerinden yola çıkarak markanızın kendini daha iyi nasıl ifade edeceğini açıklar.

Marka danışmanlığı, Firma/marka için yeni kurulan ve zaten var olan arasında da ayrım gözetir.  Yeni kurulan için marka oluşturmakla, var olan bir markayı yeniden konumlandırmak için izlenen stratejiler farklılık göstermelidir. Yeni kurulan firma/marka için öncelik görsel dil iken (kurumsal konumlanış, logo, reklam stratejisi ve uygulaması) hali hazırda var olan Firma/marka için öncelik pazarlama ve devamı için  gerekli stratejilerin ardından oluşturulan görsel dil olmalıdır.

Müşteri/tüketici eğilimleri araştırmalarının  neredeyse tamamında Firma/marka ürün ve hizmetleri için gözle görmek, ona inanmak istemek, somut algıya sahip olmak birincil beklenti olmuştur/olmaya devam etmektedir.  Marka danışmanlığı/danışmanı, firma/marka için hedeflediği değeri yaratabilmek için müşterilerine sunduğu ürün/hizmetleri görsel bir dil ile ulaştırabilir. Logosundan reklamlarında kullandığı araçlara kadar (tv reklamları, kataloglar, broşürler, bilbordlar) o araçlar içinde kullanılan çizim, içerik ve slogana kadar her şey oluşturulan görsel dile hizmet eder. Firma/marka için yeni ya da eski olmasına bakılmaksızın görsel bir dil oluşturmak için iyi bir reklam stratejisi oluşturmak ve uygulamak önemlidir. Firma/marka için oluşturulacak reklam stratejisi kısa orta ve uzun vadede pazarlamasına, iletişimine, bilinirliğine, görünürlüğüne hizmet etmelidir.

Bize Ulaşın

Ofis Çözümleri Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Bize Ulaşın..

Tel: 0312 704 0 704

Mesajı Gönder
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?